reblog like

وينك :,( ..؟؟
Anonymous

ناسيته وذكرتيني فيه آمريني وش بغيتي !

reblog like

reblog like

reblog like

reblog like

إلىَ الرآحلونٌ منيّ عِنوهَ آنآ اليوم هُنآ ولأول مره أقف بـ شجآعہ إمآم قلبي لإخبرهَ : بانيّ واللہ بريئہمنكم ومن غيآبكم إلى ( يومَ يبعثونَ ) أنآ هُنآ لآخبرگمّ بأن قلبي لآيذكركم قطَ وأنَ جميعَ الذكريآتَ اللتي كآنَت تجمعنآ قد سحقهآا الحنينَ ذآت يومَ إنآ لآاطالبكَم بـ العودهَ مطلقاً ، لأنيّ مُدرگہ تماماً بأنَ الهاربونَ : لآ يعودون أبداً وهذآ لأيهمَ  هروبكمّ حينَ حآجتي :هوَ يعنيَ ضعفكمَ : الىَ أيّ حدَ وصلَ بكمَ الخذلآن : أخبرونيَ ارجوكمَ ♡̷ أخبرونيَ فقطَ ː هل أطرقَ باب قلوبكمَ حينَمآ تترآمى حِممَ الخيبہَ عليكَم ذآت إنگسآر 
هلَ إعبرَ أمآمكم حين ترتآدون تلگ الأماكنَ اللتيَ جمعتنآ ( مُصآدفہَ )ولأولَ مرهَ ♥ هل يأخذگمَ اﻟ̲حنينَ إلي ذآگ ( اﻟ̲ساگنَ صوتيَ ) وتلگَ الحزينہَ ( ضحكتيَ ) أمَ هل يأخذكمَ إلىَ قلبيَ ♥ الذيَ طالمآ حضنَ أوجآعكم أخبرونيَ بـ ربكمَ أيّ الدروبَ سلكتمَ الآن والى أيَ حدَ سُرقتُمَ منيّأخبرونيَ فقطَ : هل تشتآقونَ ليّ يوماًكمأ اشتآقَكمَ في كُل حينَ . .فيَ الحقيقہ : رحيلكمَ ¸ گآن موجعاً فيَ السآبقَ ، واعتقدَ بإنہ لأيهمنيَ الآن أبداً لكم تفتحَ الحياهَ ذِرآعيهآ هبوآ لهآ إن شئتمَأنآ هُنآ لأرقبكمَ / إنَ أخذكمَ الحنينَ يوماً إلى دربيَ : ربمآ أكونَ فيَ انتظآركمَ ][ رُبمآ فقط ][

إلىَ الرآحلونٌ منيّ عِنوهَ

آنآ اليوم هُنآ ولأول مره أقف بـ شجآعہ
إمآم قلبي لإخبرهَ : بانيّ واللہ بريئہ
منكم ومن غيآبكم إلى ( يومَ يبعثونَ )


أنآ هُنآ لآخبرگمّ بأن قلبي لآيذكركم قطَ
وأنَ جميعَ الذكريآتَ اللتي كآنَت تجمعنآ قد سحقهآا الحنينَ ذآت يومَ

إنآ لآاطالبكَم بـ العودهَ مطلقاً ،
لأنيّ مُدرگہ تماماً بأنَ
الهاربونَ : لآ يعودون أبداً
وهذآ لأيهمَ 


هروبكمّ حينَ حآجتي :
هوَ يعنيَ ضعفكمَ : الىَ أيّ حدَ وصلَ بكمَ الخذلآن : أخبرونيَ ارجوكمَ ♡̷
أخبرونيَ فقطَ ː هل أطرقَ باب قلوبكمَ حينَمآ تترآمى حِممَ الخيبہَ عليكَم ذآت
إنگسآر

هلَ إعبرَ أمآمكم حين ترتآدون تلگ
الأماكنَ اللتيَ جمعتنآ ( مُصآدفہَ )
ولأولَ مرهَ ♥


هل يأخذگمَ اﻟ̲حنينَ إلي ذآگ
( اﻟ̲ساگنَ صوتيَ )
وتلگَ الحزينہَ ( ضحكتيَ )
أمَ هل يأخذكمَ إلىَ قلبيَ ♥
الذيَ طالمآ حضنَ أوجآعكم

أخبرونيَ بـ ربكمَ أيّ الدروبَ سلكتمَ الآن
والى أيَ حدَ سُرقتُمَ منيّ
أخبرونيَ فقطَ : هل تشتآقونَ ليّ يوماً
كمأ اشتآقَكمَ في كُل حينَ . .
فيَ الحقيقہ : رحيلكمَ ¸ گآن موجعاً فيَ السآبقَ ، واعتقدَ بإنہ لأيهمنيَ الآن أبداً
لكم تفتحَ الحياهَ ذِرآعيهآ هبوآ لهآ إن شئتمَ
أنآ هُنآ لأرقبكمَ / إنَ أخذكمَ الحنينَ يوماً إلى دربيَ : ربمآ أكونَ فيَ انتظآركمَ 
][ رُبمآ فقط ][

reblog like

أقسم بّ أنني ! أصبح’ـت هشة الـإآح’ـسسإآس أكثر من قبلبّ كلمة وآح’ـدة أو موقف وآح’ـد .. تنهإآل دموع’ـي ..
أتمنى أن أضع لـإآفتة ع’ـريضة هنإآ ][  ][ و آكتب : ممنوع الإقترإآب ،

[ قإآبله للأنكسإآر ٍ]

أقسم بّ أنني !
أصبح’ـت هشة الـإآح’ـسسإآس أكثر من قبل
بّ كلمة وآح’ـدة أو موقف وآح’ـد .. تنهإآل دموع’ـي ..

أتمنى أن أضع لـإآفتة ع’ـريضة هنإآ ][ ][
و آكتب : ممنوع الإقترإآب ،

[ قإآبله للأنكسإآر ٍ]

reblog like

reblog like

لو لـ الغ’ـيّآبْ ع’ـيوّنْ كآنت : بكتّنيْ !
ولو للوصّل إيد .. امسّكتنيْ ع’ـلى , الج’ـرّح !  
الصّد مُتع’ـبْ ! .. والمّشآع’ـرْ طوتنّيْ ,
شبّع’ـت من ضيمي ومنْ نكّهة الملّح !
 

لو لـ الغ’ـيّآبْ ع’ـيوّنْ كآنت : بكتّنيْ !

ولو للوصّل إيد .. امسّكتنيْ ع’ـلى , الج’ـرّح !  

الصّد مُتع’ـبْ ! .. والمّشآع’ـرْ طوتنّيْ ,

شبّع’ـت من ضيمي ومنْ نكّهة الملّح !

 

reblog like

لـإآ تسسميهآٲ خ’ـيٲآنہ ..
ڪَنت مح’ـتآإجڪَ ڪَثييير ، ، و مإآ لقيتڪَ !
ڪَنت أبي ح’ـضنڪَ دفآٲ و صدرڪَ وفآٲ ..
ڪَنت أبيڪَ أنت لح’ـٲلڪَ ..
ڪَنت و ڪَنت و مآٲ لقيتڪَ !

ج’ـإآء ب إح’ـسٲآسہ أخ’ـذ قلبي بدإآلڪَ …
و ربڪَ … أخ’ـذ مڪَآإنڪَ !
ڪَنت لـإآ إح’ـتجتڪَ يڪَون هو قبٲآلي !
ڪَنت أع’ـآٲني ..
ڪَنت أفڪَرهآٲ خ’ـيآإنہ !
بس وربڪَ مَ أخ’ـونڪَ
ڪَنت مح’ـتٲآجڪَ ڪَثيير ، و مآٲ لقيتڪَ !!
لمٲآ أبڪَي ڪَإآن يبڪَي !
مإآ يطآٲلع’ـني و يسسڪَت ..
لمآٲ أشڪَي ڪَآٲن يسمع’ـني و يهدّي ..
ڪَنت أصرخ من ٲلوج’ـع !
ألقىﺂ ح’ـضنہ بدون مٲآ أطلب .. !!!
ألقىـآٲ ڪَلمہ تهدّي نفسسي ..
فج’ـأه ألقٲني أطيير …
لـإآ وربڪَ مَ أخ’ـخُونڪَ . .
بس ڪَنت أح’ـتآٲجڪَ ڪَثييييير و مَ لقيتڪَ
و لو سسرقني قدٲآم ع’ـينڪَ ..
و إنت سٲآڪَت ..
مَ بخ’ـونہ
بترڪَڪَ وأع’ـلن ج’ـنونہ ..
وأرج’ـع وأع’ـيد !
مَ أخ’ـووونڪَ ..

وربڪَ أح’ـتجتڪَ ڪَثير … و مَ لقيتڪَ

لـإآ تسسميهآٲ خ’ـيٲآنہ ..

ڪَنت مح’ـتآإجڪَ ڪَثييير ، ، و مإآ لقيتڪَ !

ڪَنت أبي ح’ـضنڪَ دفآٲ و صدرڪَ وفآٲ ..

ڪَنت أبيڪَ أنت لح’ـٲلڪَ ..

ڪَنت و ڪَنت و مآٲ لقيتڪَ !

ج’ـإآء ب إح’ـسٲآسہ أخ’ـذ قلبي بدإآلڪَ …

و ربڪَ … أخ’ـذ مڪَآإنڪَ !

ڪَنت لـإآ إح’ـتجتڪَ يڪَون هو قبٲآلي !

ڪَنت أع’ـآٲني ..

ڪَنت أفڪَرهآٲ خ’ـيآإنہ !

بس وربڪَ مَ أخ’ـونڪَ

ڪَنت مح’ـتٲآجڪَ ڪَثيير ، و مآٲ لقيتڪَ !!

لمٲآ أبڪَي ڪَإآن يبڪَي !

مإآ يطآٲلع’ـني و يسسڪَت ..

لمآٲ أشڪَي ڪَآٲن يسمع’ـني و يهدّي ..

ڪَنت أصرخ من ٲلوج’ـع !

ألقىﺂ ح’ـضنہ بدون مٲآ أطلب .. !!!

ألقىـآٲ ڪَلمہ تهدّي نفسسي ..

فج’ـأه ألقٲني أطيير …

لـإآ وربڪَ مَ أخ’ـخُونڪَ . .

بس ڪَنت أح’ـتآٲجڪَ ڪَثييييير و مَ لقيتڪَ

و لو سسرقني قدٲآم ع’ـينڪَ ..

و إنت سٲآڪَت ..

مَ بخ’ـونہ

بترڪَڪَ وأع’ـلن ج’ـنونہ ..

وأرج’ـع وأع’ـيد !

مَ أخ’ـووونڪَ ..

وربڪَ أح’ـتجتڪَ ڪَثير … و مَ لقيتڪَ

reblog like